外国人材を採用する企業担当者様へ
我々は独自のネットワークを駆使し、
世界中の人材をあなたの会社にご紹介いたします。
日本での仕事を探す外国人の方へ
我々独自のネットワークからお仕事の紹介が可能です。
以下のボタンからお申込みください。

Về chúng tôi

Global Human Resource Center là trung tâm chuyên giới thiệu nguồn nhân lực nước ngoài được điều hành bởi ASEAN Financial Holdings Co., Ltd. Chúng tôi chuyên giới thiệu nguồn nhân lực xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới bằng cách sử dụng mạng lưới ở nước ngoài mà chúng tôi đã phát triển thông qua việc điều hành công ty con địa phương của chúng tôi tại Việt Nam trong 10 năm.

Thế mạnh của chúng tôi

Hệ thống hỗ trợ

Hỗ trợ toàn bộ từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc

Mạng lưới quốc tế

Bao gồm 24 điểm mạng nước ngoài

Hệ thống đa ngôn ngữ

Nếu có bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi có trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Chúng tôi có thể giới thiệu tuyển người

Công việc mang tính chuyên môn

Kỹ sư, IT, nguồn nhân lực biên phiên dịch

Kỹ năng đặc định(TOKUTEI)

Chăm sóc điều dưỡng, sản xuất, nông nghiệp, nhà máy, v.v.


Chi phí cần thiết

Không tốn phí tuyển dụng


Các bước cho đến khi có việc làm

Từ 1 tuần trở lên có thể đi làm được

STEP
Lựa chọn, tuyển dụng
STEP
Thủ tục chuyển Visa
STEP
Vào công ty